ทำกำไรด้วยการ "ให้"

ทำกำไรด้วยการ "ให้"

48 รายการ
เรากำลังทำ “Creative Park” ให้เป็นแบบอย่างการพึ่งพาตนเองด้วยการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี พื้นดินแห่งนี้ต้องเป็นอินทรีย์อย่างเดียวจะต้องไม่มีเคมีมาปะปนโดยเด็ดขาด
3062 ผู้เข้าชม
ถ้าเรามีพนักงานที่กรุงเทพสัก 200 คนลองคิดดูว่าเราจะต้องใช้เชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งอาหารเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ จากแหล่งอาหารที่อยู่ตามแต่ละจังหวัดเพื่อป้อนคนที่กรุงเทพ
4528 ผู้เข้าชม
เราต้องการให้ “Creative Park” สามารถสร้างแหล่งอาหารอินทรีย์สำหรับเลี้ยงคนของเราเอง อันดับแรกเราจะปลูกข้าวอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสาร
2387 ผู้เข้าชม
เราต้องการให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับสังคมเมือง เปรียบเสมือนปอดของเมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง
2307 ผู้เข้าชม
“ปลูกที่เรากิน กินที่เราปลูก” เรามาสร้างพลังแห่ง GIY กันเถอะ สิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของคนเราทุกคนคือความสุข ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่สุขภาพกายและสุขภาพใจ
2423 ผู้เข้าชม
เราต้องการให้ “Creative Park” ปลอดมลพิษและต้องการประหยัดเชื้อเพลิง ต้องการเป็น Green Industry อย่างแท้จริง เรารณรงค์ให้ทุกคนใช้จักรยานสัญจรภายในอาณาบริเวณทั้งหมด
2241 ผู้เข้าชม
ที่ Creative Park เราต้องการระดมไอเดีย ระดมสมองจากพนักงานของเราและจากผู้คนทั่วทุกมุมโลกเพื่อนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
2815 ผู้เข้าชม
เพียงเพราะเรามีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เราก็สามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ บนสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราได้สร้างสรรค์จินตนาการอันบรรเจิดได้โดยไม่มีขีดจำกัด
2744 ผู้เข้าชม
เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ มนต์เมืองเหนืออีกไม่กี่ปีในวันข้างหน้าจะกลายเป็น “เมืองแห่งนวัตกรรมซอฟท์แวร์” ด้วยเหตุผลหลายด้านเช่น ...
4349 ผู้เข้าชม
เรามีนโยบายชัดเจนหลายปีมาแล้วว่าพนักงานโปรซอฟท์ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีมีสิทธิ์ในการถือหุ้นบริษัท ปัจจุบันพนักงานส่วนใหญ่ของโปรซอฟท์เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท และมูลค่าหุ้นเกินกว่า 50 %
2670 ผู้เข้าชม
63394 ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1997 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2593 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2087 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์