Awards & Standards

Awards & Standards


   รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555
   ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555”
   จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

   Microsoft Gold Certified Partner
 
     วิสาหกิจกรณีศึกษาดีเด่น
   วิสาหกิจกรณีศึกษาดีเด่น จากสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ( TMA )
   ในโครงการ ITB ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
   ISO/IEC 29110
   ได้รับการรับรองความสามารถในกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
   ISO/IEC 29110 Basic VSE Profile จาก มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม
 
   TQS
   ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐาน TQS ( Thailand Quality Software )
   จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย
 

  
 
   ISO
   รางวัลระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานการบริการ ISO 9001 : 2000
 

   Software Yes
   ได้รับตราสัญลักษณ์ Software Yes จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย
 
 10760
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1952 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2554 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2060 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์