News

17 รายการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1970 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2572 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2072 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 คุณมลิวัลย์ อนันตรัตนชัย ผู้ช่วยของ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการจากกรมสรรพากร
2135 ผู้เข้าชม
Promotion สำหรับลูกค้า บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดและบริษัทในเครือ ทางบริษัทขอมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้าทุกรายการ รับสิทธิส่วนลดห้องพัก 70 % จากราคาห้องพัก ที่ วิมานน้ำ รีสอร์ท แก่งกระจาน
2260 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2557 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น
2036 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
4461 ผู้เข้าชม
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ได้จัดงานมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณ อรวรรณ ปัตถาทุม จากรางวัลนวัตกรรม “Prosoft iERP Framework”
2016 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ณ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
4703 ผู้เข้าชม
คุณวิชัย เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเรียลทัล ยูนิค จำกัดได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟ
2545 ผู้เข้าชม
37596 ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1970 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2572 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2072 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์