“Creative Park” ลดต้นทุนขนส่งอาหาร

“Creative Park” ลดต้นทุนขนส่งอาหาร

 

 

 

 

 

       ถ้าเรามีพนักงานที่กรุงเทพสัก 200 คนลองคิดดูว่าเราจะต้องใช้เชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งอาหารเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ จากแหล่งอาหารที่อยู่ตามแต่ละจังหวัดเพื่อป้อนคนที่กรุงเทพ  ปัจจุบันเรามีสำนักงานที่เชียงใหม่และมีพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

 

       ที่ Creative Park แม่ออน จะเป็นทั้งแหล่งพัฒนาซอฟท์แวร์และแหล่งผลิตอาหารให้กับพนักงานของเราโดยไม่ต้องผ่านขบวนการขนส่งอะไรอีกเลย  บริเวณโดยรอบที่ทำงานจะเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารป้อนพนักงานซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองเพื่อประหยัดเงินและลดมลพิษทางอากาศ 

 

       การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองนั้นจะคลอบคลุมตั้งแต่การปลูกข้าว ปลูกผัก ธัญพืช ผลไม้และการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่เพื่อการบริโภค

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 4457
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1861 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2465 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
1972 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์