“เกษตรอินทรีย์” ทางรอดเกษตรกรไทย

“เกษตรอินทรีย์” ทางรอดเกษตรกรไทย

 

 

 

 

       เรากำลังทำ “Creative Park” ให้เป็นแบบอย่างการพึ่งพาตนเองด้วยการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี พื้นดินแห่งนี้ต้องเป็นอินทรีย์อย่างเดียวจะต้องไม่มีเคมีมาปะปนโดยเด็ดขาด

 

       เกษตรไทยโดนปลูกฝังความเชื่อผิดๆ โดนฝรั่งหลอกให้ใช้เคมีมาตั้งแต่ปี 2500 แล้วที่เราเปิดให้มีการนำเข้าปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช  ซึ่งนับวันราคาปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชยิ่งจะมีราคาแพงขึ้นเป็นลำดับเพราะปุ๋ยเคมีเป็น By Product ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เมื่อน้ำมันไม่มีวันถูกลง ปุ๋ยเคมีก็ไม่มีวันถูกลงเช่นกัน

 

       ปัจจุบันคนเราต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อาหารคือปัจจัยสี่ของมนุษย์ เพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จะทำเป็นสถานที่ต้นแบบให้กับเกษตรไทยได้เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการทำเกษตรอินทรีย์ต่อไป  เราต้องการให้เกษตรไทยมีรายได้ดีขึ้น สภาพแวดล้อมดีขึ้น  สุขภาพร่างกายดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความปลอดภัยและมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 2965
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1745 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2367 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
1887 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์