Management Innovation

148 รายการ
การแข่งขันธุรกิจมีการแข่งขันกัน 3 เรื่องหลักๆ คือ 1. แข่งขันกันที่ความเร็ว (Speed) 2. แข่งขันกันที่คุณภาพ (Quality) 3. แข่งขันกันที่ราคา (Price)
2757 ผู้เข้าชม
ในการบริหารงานให้นำ KPI ไปใช้ในการวัดผลการทำงานของพนักงานทุกตำแหน่ง แต่ละปีโปรซอฟท์จะมีการประเมินผลการทำงานทุกๆ 6 เดือน เพื่อทำให้การประเมินผลงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความยุติธรรม ...
3595 ผู้เข้าชม
เราเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี ให้บริการซอฟท์แวร์แก่ลูกค้าของเรา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Source Code ข้อมูลต่างๆ เราจะต้องรักษา Source Code อย่างสุดชีวิต บริษัทเราไม่ได้เจ๊งเพราะไม่มีเงิน แต่จะเจ๊งเพราะเราไม่มี Source Code หรือ Source Code เราหาย
757 ผู้เข้าชม
ที่โปรซอฟท์เราไม่มีท่าไม้ตาย หัวหน้าต้องสอนงานให้รุ่นน้องจากรุ่นสู่รุ่น เราต้องการให้พนักงานเราทุกคนเก่งมากขึ้นในแต่ละวัน เราต้องไม่หวงวิชาความรู้
928 ผู้เข้าชม
การจะทำงานใหญ่ให้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นต้องอาศัยคนจำนวนมาก ในกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ต้องอาศัยคนที่มีความสามารถเป็นจำนวนมากเพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
1181 ผู้เข้าชม
เราต้องการเชื่อมโยงซอฟท์แวร์ของเราเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ จากเรา
1093 ผู้เข้าชม
เมื่อเราเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง โดยที่เราได้สร้างคุณงามความดีให้กับสังคมบนโลกใบนี้ เราต้องสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยการ “ร่วมแรงและแบ่งปัน“ โดยการสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงานให้กับคนที่ขาดโอกาส
534 ผู้เข้าชม
เราไม่ควรหมกมุ่นให้ความสำคัญเฉพาะคู่แข่งรายเดิมๆ ที่แข่งขันมานานหลายปีเท่านั้น ในความเป็นจริงจะมีคู่แข่งรายใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ
2223 ผู้เข้าชม
เราต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับคู่แข่งตลอดเวลาว่าคู่แข่งรายใดมีปัญหาในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจเป็นคู่แข่งที่ไร้ความสามารถ หรืออาจลงทุนในธุรกิจอื่นๆ มากเกินไป
2260 ผู้เข้าชม
การประเมินตนเองสูงเกินไป และประเมินคู่แข่งต่ำเกินไป เป็นหนทางแห่งความหายนะ
2096 ผู้เข้าชม
3036 ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

ท่านประธาน Faust, Board of Overseer, คณะ ศิษย์เก่า เพื่อนๆ พ่อแม่ที่ภาคภูมิใจ สมาชิกบอร์ดบริหาร และผู้เรียนจบจากมหาลัยที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกนี้ ทุกท่าน...
169 ผู้เข้าชม
“จงมีความกล้าหาญที่จะทำตามเสียงเรียกร้องในใจและสัญชาตญาณ เพราะนี่คือเสียงสะท้อนของตัวตนที่เรา...”
165 ผู้เข้าชม
เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนคงรู้จักทฤษฎีการตลาดแบบ 4P’s ที่ใช้กันมาช้านาน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำบวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน..
342 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์