บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

 

       บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน Information Technology ธุรกิจที่ประกอบคือการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบบัญชี และซอฟท์แวร์บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายการพัฒนาองค์กรของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด คือความทันสมัย ความจริงใจและมีการบริการอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารและทีมงานของโปรซอฟท์ ได้ให้ความสำคัญหลักการ 3 Win ดังต่อไปนี้

  • Win ที่ 1 หมายถึง ลูกค้าลูกค้าโปรซอฟท์จะต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการใช้ซอฟท์แวร์ของโปรซอฟท์ ทั้ง คุณภาพซอฟท์แวร์ และคุณภาพของบริการ ในราคาที่ยุติธรรม
  • Win ที่ 2 หมายถึง พนักงาน องค์กรจะเจริญเติบโตได้ก็ด้วยการอาศัยพนักงานที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ทำงานให้กับองค์กร ฉะนั้นพนักงานของบริษัทจะต้องมีความมั่นคง มีความเจริญในตำแหน่งหน้าที่ตลอดไป
  • Win ที่ 3 หมายถึง ผู้ถือหุ้น องค์กรคงก่อตั้งไม่ได้ถ้าปราศจากผู้ถือหุ้น พนักงานของโปรซอฟท์ก็คือผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง เรายึดมั่นในนโยบายคุณภาพที่ว่า จะพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และ   ผู้ถือหุ้น
    
 
 
 
 

       จากที่พนักงานแต่ละคนทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับบริษัท มาด้วยดีตลอด ทำให้ผู้บริหารตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องการอยู่ร่วมกันของทีมงาน จึงได้มีมติที่ประชุมเพื่อกระจายหุ้นให้กับพนักงานที่มีความจงรักภักดี ต่อบริษัท มีความสามารถที่ จะนำพาบริษัทไปสู่จุดหมายอันสูงสุดให้ได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ในแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของในธุรกิจของตัวเอง เพื่อสร้างสามัญสำนึกที่ดีต่อองค์กรและสร้างความสมดุลด้านรายได้ทั้ง รายได้ของบริษัท และรายได้ของพนักงานที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจต่อองค์กร 

     

       บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาโปรแกรมบัญชีอันดับ 1 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆมากมายทั่วประเทศ  อีกทั้ง บริษัทฯ ยังใส่ใจในเรื่องการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

 

 

 

บทความโดย : บริษัท โปรซอฟท์  คอมเทค จำกัด

 14711
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1970 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2572 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2072 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์