ทำกำไรด้วยการ "ให้"

ทำกำไรด้วยการ "ให้"

48 รายการ
พื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้ชาวเขาชาวดอยเข้าถึงแหล่งงานคุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมท้องถิ่น ให้มีทักษะการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง
2132 ผู้เข้าชม
สำนักงานทุกแห่งของโปรซอฟท์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราเป็น Green Industry อย่างแท้จริง เราไม่สร้างมลพิษให้กับสังคมของเรา เราอยากเห็นสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าทำงานด้วย
2662 ผู้เข้าชม
ในแต่ละเดือนโปรซอฟท์ต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเกือบสองแสนบาทต่อเดือน เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน สร้างนิสัยประหยัดให้เกิดขึ้นกับพนักงานโปรซอฟท์ทุกคน เป็นการช่วยลดต้นทุนในการทำงานอีกทางหนึ่งด้วย
4763 ผู้เข้าชม
ธนาคารซอฟท์แวร์จะเป็นสถานที่รวบรวมคนที่มีใจรักและลุ่มหลงในเทคโนโลยี รักในไอที ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหน อายุเท่าไหร่ไม่สำคัญ คุณจะเด็กหรืออายุจะเกือบ 80 ปีแล้วก็ตาม ที่แห่งนี้ยินดีต้อนรับเสมอและตลอดเวลา
3631 ผู้เข้าชม
โปรซอฟท์เตรียมเปิดตัวเว็บไซต์ www.myOTOPthai.com "นวัตกรรมเพื่อสังคม" นวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคในชนบท เพื่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อผู้ยากไร้ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและแม้กระทั่งผู้บริโภคทั่วไป
2836 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 7 เม.ย.56 - 12 พ.ค.56 ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1578 ผู้เข้าชม
เราต้องการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่อาศัยอยู่ในชนบท เราต้องการเป็นแหล่งงานคุณภาพที่เปิดโอกาสให้คนต่างจังหวัดได้ทำงานที่ได้ ใช้ความรู้ความสามารถได้ทำงานในลักษณะ
4950 ผู้เข้าชม
คุณฐิติรัตน์ กิณเรศ System Analyst & Project Lead สังกัดทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย"
2319 ผู้เข้าชม
61797 ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1952 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2554 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2060 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์