History

ปี พ.ศ. การพัฒนาผลงาน
พ.ศ. 2555


พัฒนาซอฟท์แวร์ ERP (Web Application)
พัฒนาซอฟท์แวร์ HRMI  (Web Application)
พัฒนาซอฟท์แวร์  CRM  (Web Application)
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารและติดตามยานพาหนะ  GPS
เปิดตัวเว็บไซต์โฆษณาสินค้าออนไลน์ B2BThai.com Version 2
พัฒนาเว็บไซต์หางานออนไลน์ Lionjob.com Version 2
พัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb Version 1
พ.ศ. 2554
พัฒนาซอฟท์แวร์ ERP (Web Application)
พัฒนาซอฟท์แวร์ HRMI (Web Application)
พัฒนาซอฟท์แวร์ CRM (Web Application)
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารและติดตามยานพาหนะ GPS
พัฒนาเว็บไซต์โฆษณาสินค้าออนไลน์ B2BThai.com Version 2
พ.ศ. 2553


พัฒนาซอฟท์แวร์ ERP (Web Application)
พัฒนาซอฟท์แวร์ HRMI (Web Application)
พัฒนาซอฟท์แวร์ CRM (Web Application)
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารและติดตามยานพาหนะ GPS
พัฒนาซอฟท์แวร์ E-Mail Marketing
พัฒนาซอฟท์แวร์ Hotel
พัฒนาเว็บ Template และเว็บ Service ให้บริการด้านการขาย การตลาด และการบริการ
พ.ศ. 2552

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 9.0
พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานขาย CRM
พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS
เปิดตัวเว็บไซต์หางานออนไลน์ LionJob.com
ปิดตัวเว็บไซต์โฆษณาสินค้าออนไลน์ B2BThai.com Version 1
พ.ศ. 2551พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 7.0
พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานขาย Prosoft CRM
พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro
พ.ศ. 2550พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 7.0
พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานขาย CRM
พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro
พ.ศ. 2549


พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 6.0
พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro
พัฒนาซอฟท์แวร์ควบคุมเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือ BioScan
พ.ศ. 2548


พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ควบคุมเวลาการทำงานด้วยลายนิ้วมือ Prosoft BioScan
ได้รับมาตรฐานการพัฒนาซอฟท์แวร์ TQS Level 2
ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000
พ.ศ. 2547


พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 5.0
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล HR-Pro
พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro
พ.ศ. 2546
ขยายกิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15.5 ล้านบาท จำนวนพนักงาน 80 คน
ได้รับมาตรฐานการพัฒนาซอฟท์แวร์ TQS จากสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย
พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 5.0
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล HR-Pro
พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro
พ.ศ. 2545


พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 4.0
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล HR-Pro
พัฒนาซอฟท์แวร์ขายหน้าร้าน POS-Pro
พ.ศ. 2544

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 3.0
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล HR-Pro
พ.ศ. 2543

พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 2.0
พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานบุคคล HR-Pro
พ.ศ. 2541

พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบบัญชี WINSpeed 1.0 ทำงานบน Window
พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์เงินเดือน Prosoft Payroll
พ.ศ. 2538 เริ่มกิจการ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท
พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบัญชี ProSpeed ทำงานบน DOS
 9554
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1952 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2554 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2060 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์