“Creative Park” สร้างแหล่งอาหารอินทรีย์

“Creative Park” สร้างแหล่งอาหารอินทรีย์

 

 

 

 

       เราต้องการให้ “Creative Park” สามารถสร้างแหล่งอาหารอินทรีย์สำหรับเลี้ยงคนของเราเอง  อันดับแรกเราจะปลูกข้าวอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสาร ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืช

 

       เราจะรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด เราต้องการสร้างแบบอย่างให้กับคนเมือง คืนชีวิตสีเขียวด้วยอาหารที่ปลูกกินเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพพนักงานโปรซอฟท์

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 2366
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1970 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2572 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2072 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์