GIY (Grow it Yourself)

GIY (Grow it Yourself)

 

 

 

 

       “ปลูกที่เรากิน กินที่เราปลูก”  เรามาสร้างพลังแห่ง GIY กันเถอะ  สิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของคนเราทุกคนคือความสุข ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่สุขภาพกายและสุขภาพใจ 

 

       ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ  สุขภาพที่ดีเราต้องสร้างเอาเอง  ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่ปลูกเองที่บ้าน ที่ Creative Park จะเป็นแบบอย่างให้การ GIY ให้กับสังคมยุคใหม่ในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในสังคมต่อไป

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 2403
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1952 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2554 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2060 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์