Happy Work Place

Happy Work Place

5 รายการ
การทำงานให้มีความสุขนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกคือทำงานที่ใจรัก ถ้าไม่ได้ทำงานที่เรารัก วิธีคิดที่ดีคือการมองเชิงบวก เวลาเจองานหนักก็ให้บอกตัวเองว่านี้คือการฝึกตัวเอง
8082 ผู้เข้าชม
หลักการปฏิบัติตัวต่อ ผู้อื่นในฐานะที่ต้องพึ่งพากัน เพื่อจุดมุงหมายสู่ความสำเร็จในทุกๆ ด้านของคนทุกระดับ จะหนีไม่พ้นไปจากหลักการพื้นฐานดังบทความที่จะกล่าวนี้
4970 ผู้เข้าชม
มนุษย์เงินเดือนหลายคน หมดโอกาส เสียอนาคต เพราะ "อารมณ์ตัวเอง" ที่ตัดสินใจลาออกจากงาน อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ อารมณ์ที่เกิดจากความใจร้อน วู่วาม ศักดิ์ศรีเยอะ
20595 ผู้เข้าชม
บุคคลที่ประสบความ สำเร็จมักมีพลังต่างๆ มากมาย ซึ่งในที่นี้กระผมขอเรียกว่า “พลังแห่งชีวิต” พลังแห่งชีวิตมีด้วยกันหลายด้านดังบทความที่กล่าวนี้
6906 ผู้เข้าชม
ยิ่งคุณเรื่มต้นออมเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะมีเงินล้านเร็วขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นเพราะความมหัศจรรย์ของ "อัตราดอกเบี้ยทบต้น"
4081 ผู้เข้าชม
12983 ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1952 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2554 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2060 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์