“Creative Park” แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

“Creative Park” แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

 

 

 

 

       เราต้องการให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับสังคมเมือง  เปรียบเสมือนปอดของเมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง และสำหรับผู้ที่อยากหลีกหนีวิถีชีวิตอันวุ่นวายในเมืองใหญ่เพื่อมาผ่อนคลายความเครียดและเป็นพื้นที่สำรวจความหลายหลายทางชีวภาพ

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 2253
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1862 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2465 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
1972 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์