Prosoft Way

7 รายการ
เราต้องส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ความแตกต่างระหว่างการส่งมอบที่น่าพอใจกับการส่งมอบสินค้าที่ยอดเยี่ยมคือ ความใส่ใจทุกรายละเอียดในตัวสินค้าและการบริการ คนโปรซอฟท์เราทุกคนจะต้องมีนิสัย ..
5606 ผู้เข้าชม
ในการแต่งตัวมาทำงานที่ออฟฟิต ทุกคนสามารถแต่งตัวอย่างไรก็ได้แต่ขอให้สุภาพหน่อย การแต่งตัวผูกเนกไทใส่สูทแต่คิดไม่ออกก็ไม่มีประโยชน์อะไร ขออย่างเดียวตอนที่เราจะต้องไปพบปะลูกค้า เราต้องแต่งตัวให้มี ..
4272 ผู้เข้าชม
ตอนนี้เราได้แตกเป็นบริษัทในเครืออีก 5 บริษัท เราต้องการปรับโครงสร้างบริษัทให้มีขนาดเล็กลง มีความชำนาญเฉพาะตัว เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้คนภายในทีมมีความรู้สึก ..
1969 ผู้เข้าชม
บริษัทซอฟท์แวร์คนไทยส่วนใหญ่มากกว่า 80 % ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งที่คนไทยเป็นคนเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก อาจจะเป็นเพราะคนไทยเราไม่ชอบทำงานเป็นทีม มีแต่คนเก่งๆ ต่างคนต่างทำ ไม่ฟังกัน ..
4273 ผู้เข้าชม
ในการพัฒนาซอฟท์แวร์และการบริการลูกค้าต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ในแต่ละวันพนักงานของเราต้องมีการปรึกษาหารือ สอบถามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ กันเป็นอย่างมาก เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ..
1982 ผู้เข้าชม
พวกเราทุกคนได้ลงความเห็นกันว่านับจากนี้เป็นต้นไป เราจะใช้วัฒนธรรมองค์กรเป็นแนวทางการบริหารงาน แนวทางการทำงานของโปรซอฟท์
3838 ผู้เข้าชม
โปรซอฟท์ได้ให้ความสำคัญกับลูกหม้อของเราอย่างที่สุด คนโปรซอฟท์ที่จะมีโอกาสขึ้นเป็นผู้นำ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีบทบาทสำคัญๆ ในองค์กรต้องเป็นลูกหม้อโปรซอฟท์เท่านั้น
1989 ผู้เข้าชม

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1862 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2465 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
1972 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์