Lean Management

11 รายการ
1. ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด (แต่ไม่รวมข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท) เพื่อให้พนักงานรู้เกี่ยวกับต้นทุนที่บริษัทต้องแบกรับ ..
24449 ผู้เข้าชม
1. การละทิ้งความคิดเก่าๆ ที่ว่าไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ และคิดใหม่ว่าทุกอย่างสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ 2. การคิดว่าจะทำอย่างไรด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จ ...
3394 ผู้เข้าชม
ลองมองไปรอบๆ ตัว แล้วสังเกตดูความสูญเปล่า (Waste) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือจากการดำเนินชีวิตประจำวันว่ามีอะไรบ้าง
2121 ผู้เข้าชม
การปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ไม่มีวันหยุด
2031 ผู้เข้าชม
การทำงานเป็นทีม จะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จ
3307 ผู้เข้าชม
เราต้องช่วยกันลดการสูญเสียทุกกิจกรรมในการทำงาน เช่น การเดินไปมาที่ใช้เวลานานไม่ก่อให้เกิด Productivity การนั่งทำงานไม่ถูกวิธี การจัดพื้นที่ทำงานไม่มีความเหมาะสมกับงาน ...
2587 ผู้เข้าชม
การทำงานจริงไม่ง่ายอย่างที่คิด เรามีหน้าที่ต้องปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาในแต่ละจุดเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายอันยิ่งใหญ่
1826 ผู้เข้าชม
พื้นฐานของสังคมที่แข็งแกร่ง มีบทสรุปเกิดจากการสร้างคนก่อนสร้างชาติ ปลูกฝังผู้คนให้คิดถึงส่วนรวม คิดถึงผู้อื่น ก่อให้เกิดความไว้วางใจ
3296 ผู้เข้าชม
จากนโยบายที่ชัดเจนของโปรซอฟท์ที่มุ่งเน้นเรื่อง Lean Management เราต้องการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกให้หมด เราต้องการลดไขมันส่วนเกิน เราต้องการตัดทุก Activity ที่ไม่ทำให้เกิด Productivity
5267 ผู้เข้าชม
31612 ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1997 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2594 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2087 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์