Lean Management

4 รายการ
ลองมองไปรอบๆ ตัว แล้วสังเกตดูความสูญเปล่า (Waste) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือจากการดำเนินชีวิตประจำวันว่ามีอะไรบ้าง
2047 ผู้เข้าชม
การปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ไม่มีวันหยุด
1961 ผู้เข้าชม
เราต้องช่วยกันลดการสูญเสียทุกกิจกรรมในการทำงาน เช่น การเดินไปมาที่ใช้เวลานานไม่ก่อให้เกิด Productivity การนั่งทำงานไม่ถูกวิธี การจัดพื้นที่ทำงานไม่มีความเหมาะสมกับงาน ...
2514 ผู้เข้าชม
การทำงานจริงไม่ง่ายอย่างที่คิด เรามีหน้าที่ต้องปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาในแต่ละจุดเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายอันยิ่งใหญ่
1750 ผู้เข้าชม

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1744 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2366 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
1887 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์