วิธีการลดต้นทุนที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

วิธีการลดต้นทุนที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

 

 

 

1. ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด (แต่ไม่รวมข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท) เพื่อให้พนักงานรู้เกี่ยวกับต้นทุนที่บริษัทต้องแบกรับ และเกิดความตระหนักว่าต้นทุนในปัจจุบันของบริษัทนั้นสูงเพียงใด และมีอะไรบ้าง เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ค่าขนส่ง ค่าประกัน ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติงานผิดพลาดของพนักงาน

 

2. รณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้พนักงานเกิดความคิดถึงความคุ้มค่า ก่อนการใช้งาน กิจกรรมที่นิยมนำมาปฏิบัติ เช่น

  • เปลี่ยนไปใช้ของที่ถูกกว่า แต่คุณภาพเหมือน หรือใกล้เคียงกับของเดิมที่เคยใช้ในปัจจุบัน
  • การจำกัดจำนวนการเบิกจ่าย เลิกการเบิกจ่าย ตามใจฉัน โดยจะให้เบิกเมื่อจำเป็นต้องใช้ ไม่เบิกเผื่อเอาไว้อุ่นใจกว่า ตัวอย่าง โครงการคืนซาก เช่น ถ้าจะเบิกปากกา หรือเทปติดกระดาษ ต้องเอาซากมาคืน ถ้าเอาซากมาไม่ได้ หัวหน้างานรับผิดชอบ
  • การใช้ให้คุ้มที่สุด เช่น กระดาษ นอกจากจะใช้ 2 ด้านแล้ว อาจเปลี่ยนไปใช้กระดาษที่มีราคาถูกกว่า

 

3. ลดความสูญเปล่ารอบๆ เช่น

  • การเดินไป เดินมา ปรับปรุงโดย ควรเดินให้น้อยที่สุด
  • การขนย้ายบ่อยเกินความจำเป็น ปรับปรุงโดย เปลี่ยนวิธีการขนย้ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือไปใช้วิธีอื่นเพื่อลดการขนย้าย
  • การค้นหาของ ปรับปรุงโดย ควรจัดของให้เป็นระเบียบ และมีวินัยการใช้ การเบิก และการจัดเก็บ (5ส)
  • พูดคุยเรื่องไม่เกี่ยวกับงาน (มากเกินไป) อาจทำให้ขาดสมาธิ หรือลืมสิ่งที่ต้องทำ ปรับปรุงโดยลดให้น้อยลง ให้หัวหน้างานพยายามสอดส่องพนักงานให้มากขึ้นหน่อย

 

แต่ทั้งนี้ ต้นทุนจะลดลงได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความร่วมมือของพนักงานทุกคนในองค์กรด้วยนะ

 

 

 

 

Credit : อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ / TMB Efficiency

 24053
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1744 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2366 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
1887 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์