Team Work

2 รายการ
การที่คนโปรซอฟท์ได้คิด ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สู่ลูกค้า ทำให้พวกเราทำงานด้วยความมันส์ สนุกตื่นเต้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเราได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ได้สร้างทีมงานที่มีไฟในการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น ..
3727 ผู้เข้าชม
การทำงานเป็นทีม จะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จ
3307 ผู้เข้าชม

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1997 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2593 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2087 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์