• หน้าแรก

  • News

  • การเข้ามาทัศนศึกษาดูงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

การเข้ามาทัศนศึกษาดูงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

  • หน้าแรก

  • News

  • การเข้ามาทัศนศึกษาดูงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

การเข้ามาทัศนศึกษาดูงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

 

 

 

 

       เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร  ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาพณิชยการและธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้เข้ามาทัศนศึกษาดูงานที่บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทคจำกัด เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยรับฟังการบรรยายสรุปจากคุณนันทวัฒน์ เปรมโยธิน ผู้จัดการทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลองค์กร, กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์, นโยบายการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา, กระบวนการรับสมัครนักศึกษาสหกิจ พร้อมเยี่ยมชมการทำงานจริงของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

 

 

 

 

ข่าวโดย : พิมลพรรณ ทวีรุ่งศรีทรัพย์

 4483
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1997 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2594 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2087 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์