• หน้าแรก

  • News

  • คุณวิชัย เข็มทองคำ และนักธุรกิจชาวพม่า เยี่ยมชมสำนักงานโปรซอฟท์

คุณวิชัย เข็มทองคำ และนักธุรกิจชาวพม่า เยี่ยมชมสำนักงานโปรซอฟท์

  • หน้าแรก

  • News

  • คุณวิชัย เข็มทองคำ และนักธุรกิจชาวพม่า เยี่ยมชมสำนักงานโปรซอฟท์

คุณวิชัย เข็มทองคำ และนักธุรกิจชาวพม่า เยี่ยมชมสำนักงานโปรซอฟท์

 

คุณวิชัย เข็มทองคำ และนักธุรกิจชาวพม่า เยี่ยมชมสำนักงานโปรซอฟท์

 

 

 

 

 

 

       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา คุณวิชัย เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเรียลทัล ยูนิค จำกัด และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก และ Mr.&Mrs. Michael นักธุรกิจใหญ่ชาวพม่า ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมการทำงานด้านกระบวนการซอฟท์แวร์และการพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งร่วมหารือกับ คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้าสู่การจ้างงานในประเทศพม่า เพื่อยกระดับความรู้และการทำงานของประชากรในประเทศพม่า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน และหาแนวทางการกระจายเทคโนโลยีเข้าสู่ผู้ประกอบการในประเทศพม่า เพื่อการบริหารจัดการต้นทุนองค์กรอย่างมีคุณภาพเป็นลำดับถัดไป

 

 

 

 

ข่าวโดย : คุณเพ็ญวิสาข์  หล้าตานะ

 2558
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1997 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2594 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2087 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์