งานมอบรางวัลนวัตกรรม “Prosoft iERP Framework”

งานมอบรางวัลนวัตกรรม “Prosoft iERP Framework”

 

 

งานมอบรางวัลนวัตกรรม “Prosoft iERP Framework”

 

 

 

       ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ได้จัดงานมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณ อรวรรณ ปัตถาทุม จากรางวัลนวัตกรรม “Prosoft iERP Framework”  ให้เกียรติมอบรางวัลโดย คุณอัมภิณี ด่านตระกูล กรรมการบริษัทพร้อมจัดงาน Mini Party เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรและทีมงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้

 

       นวัตกรรม “Prosoft iERP Framework” คือ กรอบที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม Prosoft iERP ซึ่ง Framework  ประกอบไปด้วย function หรือ class หลายๆตัว ทีมงานจำเป็นที่จะต้องเขียนโปรแกรมให้อยู่ในกรอบของ Framework  และ พัฒนาโปรแกรมไปในแนวทางเดียวกัน

 

 

 

 

งานมอบรางวัล “Top Sales Of Year 2556”

 

 

 

       ในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขารามคำแหง 75) ได้จัดงานมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับ คุณสุภาพร นาแรมงาม จากรางวัล “Top Sales Of Year 2556”  ให้เกียรติมอบรางวัลโดย คุณอัจฉรา  สุนทรพินิจ กรรมการบริษัทฯ พร้อมจัดงาน Mini Party เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานขายทีสามารถทำยอดขายสูงสุดให้กับองค์กร และทีมงานที่มีส่วนช่วยเหลือทีมงานขายให้เป็นไปอย่างราบรื่น

 

 

 

 

Credit : พิมลพรรณ ทวีรุ่งศรีทรัพย์

 2030
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1997 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2594 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2087 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์