การดูงานของ ม.เกษตร ในวันที่ 15/5/57

การดูงานของ ม.เกษตร ในวันที่ 15/5/57

 

 

 

 

       เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 คุณมลิวัลย์ อนันตรัตนชัย ผู้ช่วยของ ดร.ไพฑูรย์  เจตธำรงชัย หัวหน้าภาควิชา

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการจากกรมสรรพากร ได้เข้าเยี่ยมชม

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะทางด้านการบริหารองค์กรและด้านภาวะผู้นำ

 

       โดยรับฟังการบรรยายจากคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการบริหารที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 

 

 

 

Credit : คุณพิมลพรรณ ทวีรุ่งศรีทรัพย์

 2147
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1997 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2594 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2087 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์