ธุรกิจ SME รุ่งมุ่งใช้ IT

ธุรกิจ SME รุ่งมุ่งใช้ IT

 

 

       
 
       สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ SME ไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์กร ที่ผ่านมา SME เมืองไทยไม่สามารถจะเติบโตและไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้เพราะขาดเทคโนโลยี โปรซอฟท์จะเติบเต็มเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งหมดของโปรซอฟท์ให้ SME ได้ใช้งานโดยผ่าน บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ที่โปรซอฟท์ เข้าไปถือหุ้นร่วมกับสำนักงานบัญชี ทั่วประเทศ

 

 

 


บทความโดย : 
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 5020
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1745 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2367 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
1887 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์