Prosoft HRMI

 
 
Prosoft HRMI (Human Resource Management Intelligenc)

โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ อัจฉริยภาพแห่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
       โปรแกรม HRMI พัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า “More Productivity with Lower Cost” โปรแกรม HRMI ถูกพัฒนา  ขึ้นมาจาก Technology ที่ทันสมัย เน้นความ ถูกต้องรวดเร็ว ตรงต่อความต้องการขององค์กร ลดต้นทุนในการทำงาน รวมถึงการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของ User Interface ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวกและสวยงามดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโปรแกรม HRMI เป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกพัฒนาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานของแผนก HR อย่างแท้จริง
       โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนามากว่า 10 ปี  ใช้เทคโนโลยีการผลิต C#.net Stimul Report ,Database SQL  Server ของ Microsoft ซึ่งมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานการยอมรับทั่วโลก ดังนั้น HRMI ไม่ใช่แค่โปรแกรมเงินเดือน แต่เป็นเทคโนโลยีสำหรับฝ่ายบุคคลนั่นเอง
 
 
 
          
 
 
 
จุดเด่น
                  
      เพิ่มประสิทธิภาพงานบุคคล
 • มีระบบ Alerts แจ้งเตือน ในทุกกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด
 • รายงานแบบกราฟแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสวยงาม
 • การทำงานสะดวกสบาย สามารถทำงานได้ทุกที่ผ่าน Web Browser
      ลดต้นทุนระยะยาว
 • ลดต้นทุนในเรื่องของเอกสารโดยสามารถขออนุมัติและอนุมัติเรื่องต่างๆ ผ่านตัวโปรแกรม
 • เอกสารสำคัญทั้งหมดสามารถจัดเก็บผ่านตัวโปรแกรมลงฐานข้อมูลไม่จำเป็นต้องเก็บเอกสารเป็นหน้ากระดาษ
      ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน
 • รวบรวมขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของ HR ไว้ในโปรแกรมเดียว ทำให้ทำงานสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาการทำงาน และสามารถนำเวลาไปใช้ในการพัฒนางานบุคคลทางด้านอื่นๆ ได้
 • User Friendly ทำให้ User สามารถ ทำงานได้รวดเร็วและง่ายขึ้น
 • เอกสารต่างๆสามารถทำงานตาม flow ได้อย่างอัตโนมัติ
      ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
 • การบริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ความเร็วในการทำงานทำให้สามารถสร้างขยายงานใหม่ขึ้นแทนได้หรือแลกกับการมีเวลาเหลือมากขึ้น
 • ยกระดับองค์กรไปสู่มาตรฐานระดับสากล
 • สามารถวิเคราะห์ภาพรวมขององคกรทางด้านงานบุคคลได้อย่างชัดเจน ผ่านรายงานแบบกราฟ และรายงานข้อมูล       เชิงวิเคราะห์
      คุณสมบัติ Prosoft HRMI
 • สามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังขององค์กรได้
 • โอนย้ายข้อมูลผู้สมัครจากระบบ Recruitment เข้าข้อมูลพนักงานที่ระบบ Personnel ให้อัตโนมัติหลังจากที่อนุมัติเอกสารผลสัมภาษณ์
 • มีระบบ Alerts แจ้งเตือน ในทุกกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด สามารถกำหนดการแจ้งเตือนล่วงหน้าต่างๆ เช่น บัตรประชาชนหมดอายุ ,ใบอนุญาติทำงานหมดอายุ ฯลฯ
 • สามารถกำหนดลำดับขั้นการอนุมัติได้สูงสุด 5 ลำดับขั้น แสดงสถานะการอนุมัติแต่ละลำดับขั้น เพื่อให้ผู้ร้องขอทราบสถานะล่าสุด
 • สามารถส่ง E-Mail อัตโนมัติ หลังมีการขออนุมัติ หรืออนุมัติเอกสารต่างๆ
 • มี Dashboard แสดงผลเป็นรูปแบบกราฟ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลให้กับฝ่ายบริหาร
 • การพิมพ์รายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ สามารถส่งจากโปรแกรมได้ทันทีทั้งรูปแบบ E-mailหรือ รูปแบบ Fax.เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
บทความโดย : คุณปะราลี พิชัยรัตน์ 
 7010
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1744 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2366 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
1887 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์