TQM สำหรับ SMEs

TQM สำหรับ SMEs

 

 

 

TQM คือ ระบบการบริหารคุณภาพ หรือเทคนิคการบริหารเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการอย่างต่อ เนื่อง โดยที่พนักงานทุกระดับและทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง การนำระบบ TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจะให้ประโยชน์ที่ชัดเจนหลายประการ ได้แก่

  • องค์กรสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้ดีขึ้น ทำให้เป็นที่พอใจของลูกค้ามากขึ้น (ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก)
  • องค์กรสามารถเพิ่มผลผลิตพร้อมกับลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
  • พนักงานต่างหน่วยงานกันในระดับต่างๆ มีความเข้าใจกันมากขึ้น จึงสามารถร่วมมือและประสานงานกันเพื่อทำงานหรือแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

 

TQM จึงมุ่งเน้นในเรื่องของ “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้เกิด “สิ่งที่ดีขึ้น” ในคุณภาพของสินค้า บริการหรือผลงานขององค์กร

 

วิธีปรับปรุงให้คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีขั้นตอน หรือมีกรอบของการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถทำการวัดผลได้ว่าดีขึ้นจริงๆ TQM จึงเป็นระบบบริหารหรือเทคนิคทางการบริหารที่เหมาะสมสำหรับองค์กรทุกขนาดไม่ว่าใหญ่หรือเล็กที่เชื่อมั่นว่า “คุณภาพคือความอยู่รอด”

 

สำหรับ SMEs นั้น หากสามารถนำเทคนิค TQM ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้วยแล้ว โอกาสที่ SMEs นั้นจะประสบความสำเร็จและอยู่รอดเติบโตต่อไปในอนาคตก็ยิ่งมีมากขึ้น การนำ TQM ไปใช้ใน SMEs จะประกอบด้วยขั้นตอนดำเนินการตามลำดับอย่างน้อย 7 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 กาจัดองค์การและการสร้างระบบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศเริ่มทำ TQM ทั่วทั้งองค์กร

ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและการติดตามความก้าวหน้า

ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนผลลัพธ์และระดับของความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 7 การส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

ที่สำคัญคงไม่ใช่เพียงแต่ “TQM สำหรับ SMEs” เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่เราจะต้องช่วยกันสร้าง “จิตวิญญาณของการทำงานอย่างมีคุณภาพ” ให้เกิดขึ้นได้ด้วย

 

 

 

 

Credit : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา / TMB Efficiency

 3143
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

บทความล่าสุด

รู้หรือไม่ว่า ในช่วงแรกเริ่มของ Alibaba แจ๊ค หม่า ไม่จ้างคนเก่งมาร่วมทีม แต่กลับเลือกคนที่อยู่ลำดับรองมาร่วมงานด้วย
15618 ผู้เข้าชม
หลังเรียนจบปริญญาตรีและเข้าทำงานที่อิออน ห้างค้าปลีกใหญ่สุดของญี่ปุ่น กระทั่งต้นทศวรรษ 1970 ทาดาชิ ยานาอิ ซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจ...
11651 ผู้เข้าชม
ผมมักจะเขียนถึงเรื่องการขายที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกับระบบการทำงานในองค์กรอย่างน่าประหลาด
6820 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์