UI & UX Design for Startups

UI & UX Design for Startups

 

สรุปการสัมมนา “UI & UX Design for Startups”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:30 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1

 

เนื่องจากพฤติกรรมผู้ใช้ Web Application ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป จากเดิมที่สนใจในเรื่องของ Software Feature แต่ปัจจุบันผู้ใช้ให้ความสำคัญกับความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งานบนหน้าจอที่สะดวกและไม่ยุ่งยากมากจนเกินไป ดังนั้น UI & UX Design จึงเป็นเทคนิคการออกแบบที่จะช่วยให้ธุรกิจ Startups สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ Web Application ให้มีคุณภาพและตรงใจผู้ใช้

 

UI & UX คืออะไร ?

 

UI & UX ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เพิ่มจุดเด่นให้กับ Web Site ได้อีกด้วย CEO ของ Samsung ได้กล่าวไว้ว่า "การออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการออกแบบจะบ่งบอกจุดเด่นของธุรกิจ"

 

UI & UX ต่างกันอย่างไร ?

 

UI & UX นั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เปรียบเสมือนกับกลางวันและกลางคืน ซึ่ง 2 สิ่งนี้ต้องทำงานประสานกันอย่างลงตัวเพื่อส่งมอบประสบการที่ได้ให้กับผู้ใช้ UI เป็นสิ่งที่ผู้ใช้เห็นและรับรู้ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร แต่ UX เป็นสิ่งที่ผู้ใช้สามารถสัมผัสและเรียนรู้ได้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์

 

เราจะเริ่มต้นสร้าง UI & UX ได้อย่างไร ?

 

เราต้องรู้จัก UI & UX Model ก่อน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 1. Functionality เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาก จนบางทีมากจนเกินความจำเป็นในการใช้งาน
 2. Reliability คือความน่าเชื่อถือของ Product ผู้ใช้ต้องสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้พัฒนาได้
 3. Usability คือการใช้งานได้จริง โดย Website เราสามารถให้ประโยชน์กับผู้ใช้ได้จริงหรือไม่ เช่น เว็บไซต์ B2B สามารถตอบโจทย์การขายสินค้าของผู้ใช้ได้หรือไม่
 4. Proficiency ประสิทธิภาพของ Product เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ Product มีความยั่งยืน โดยประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึง ผู้ใช้ใช้งานได้จริงแล้ว ผู้ใช้ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมอีก เช่น เมื่อใช้ Product แล้ว ผู้ใช้สามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะบ่งบอกได้ว่า Product ของเรานั้นมีประสิทธิภาพ
 5. Creative การสร้างสรรค์ต่อยอด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสิ่งอื่นและทดแทนจากสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นได้จาก UI & UX Model คนส่วนใหญ่มักจะเน้น Functionality มากเกินไป จนลืมคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ (สามารถดูรายละเอียดได้จาก Slide)

 

ดังนั้นการที่จะทำให้ Software มีคุณภาพนั้น ต้องคำนึงดังนี้

 • Core Value การเพิ่มคุณค่าให้กับ Product ด้วยการหาจุดที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
 • ต้องรู้กลุ่มเป้าหมาย และจำแนกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • Think Benefit not Feature ให้คำนึงถึงประโยชน์มาก่อน Feature หากเรามี Feature มากเกิน
     ความจำเป็น จะทำให้สิ่งที่คิดขึ้นมานั้นไร้ประโยชน์
 • Plan You Product Roadmap ต้องวางแผนให้ดี ประกอบด้วย
     Launce ปล่อยให้เร็วที่สุด > Learn เรียนรู้ Feedback จากผู้ใช้ > Iterate นำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุง
     แก้ไข > Repeat พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

 

ต่อไปเป็น 9 ขั้นตอนที่จะทำให้การออกแบบ UI & UX ดียิ่งขึ้น

 1. Use Case และ User Journey โดยหาจุดเริ่มต้น เส้นทาง และปลายทาง ว่าระบบของเรานั้น เริ่มตรงไหน มีกี่วิธีที่จะไปได้บ้าง และจบอย่างไรทำให้เราสังเกตได้ว่าเส้นทางไหนทีผู้ใช้ไปเยอะที่สุด เราก็ควรเพิ่มคุณค่า (Value) ให้กับเส้นทางนั้น
 2. กำหนดเป้าหมายในหน้าจอเดียว ว่าเราจะต้องการสื่อถึงอะไรเป็นพิเศษ เพื่อดึงความสนใจจากผู้ใช้
 3. สร้างลำดับเพื่อจำลองเส้นทางการใช้งานให้กับผู้ใช้ เพื่อนำผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้อย่างน่าสนใจ เช่น การใช้สีที่โดดเด่น เพื่อดึงดูดให้เห็นเมื่อเข้ามาครั้งแรก และใช้สีนั้นไล่ไปยังจุดอื่นๆ
 4. สร้างความโดดเด่นหรือจุดเด่น ด้วยสี รูปภาพ เพื่อดึงความสนใน
 5. การควบคุมผู้ใช้แบบขั้นตอน ด้วย Guide แบบ Step by Step เพื่อบอกลำดับการใช้งานที่ง่ายมากขึ้น แต่ไม่ควรอธิบายด้วยข้อความที่มากเกินไป ควรแทนที่ด้วยการสร้างสิ่งที่น่าจดจำในแต่ละ Step เช่น การใช้รูปภาพช่วยในการอธิบาย
 6. ควรให้ความสำคัญกับเรื่อง Font หรือตัวหนังสือ โดยพิจารณาความเหมาะสมว่า Product ของเรานั้นควรใช้ Font อะไร ขนาดเท่าไหร่ (แนะนำ 13px-14px ในบทความปกติ) รวมไปถึงช่องไฟด้วย
 7. ซึ่งการออกแบบควรค้นหา Font ที่ลงตัวกับ Product และขนาดของหน้าจอควรกำหนดโทนหรือธีมให้ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การใช้สีที่เบาบาง และเน้นสีโดดเด่นเพียงบางจุด เพื่อสื่อถึงความสำคัญหรือสื่อความหมายอื่นๆ ส่วนการใช้สีที่ตัดกันก็ควรพิจารณาความเหมาะสมด้วยว่า หากสีตัดกันแล้วมีความสวยงามและเป็นไปตามโทนสีที่กำหนดไว้หรือไม่
 8. ออกแบบให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดวางเนื้อหาคอลัมน์ของเนื้อหาไม่ควรกว้างมากเกินไป ควรมีความเป็นระบบระเบียบ แสดงถึงการมีมาตรฐานของหน้าจอ เมื่อผู้ใช้ใช้งานจะทำให้รู้สึกว่า Product ใช้งานง่าย
 9. Prototype ที่ดี มักจะสร้างประสบการณ์ที่ให้กับผู้ใช้ด้วย ดังนั้นการออกแบบ Prototype จึงเป็นสิ่งสำคัญ หาก Prototype มีคุณภาพ ผู้ใช้งานก็จะคิดว่า Product ของเรามีคุณภาพด้วยเช่นกัน

 

UI & UX เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาและผู้ออกแบบควรให้ความสำคัญและนำไปพัฒนาหรือปรับปรุง Product ของตนให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

Credit : Sakura Phutthalong

 3263
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

บทความล่าสุด

รู้หรือไม่ว่า ในช่วงแรกเริ่มของ Alibaba แจ๊ค หม่า ไม่จ้างคนเก่งมาร่วมทีม แต่กลับเลือกคนที่อยู่ลำดับรองมาร่วมงานด้วย
17304 ผู้เข้าชม
หลังเรียนจบปริญญาตรีและเข้าทำงานที่อิออน ห้างค้าปลีกใหญ่สุดของญี่ปุ่น กระทั่งต้นทศวรรษ 1970 ทาดาชิ ยานาอิ ซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจ...
13176 ผู้เข้าชม
ผมมักจะเขียนถึงเรื่องการขายที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกับระบบการทำงานในองค์กรอย่างน่าประหลาด
7706 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์