ขายอย่างไรให้ลูกค้าโดนใจ

ขายอย่างไรให้ลูกค้าโดนใจ

 

 

 

     วันนี้ช่วงเช้าได้มีโอกาสสอบถามคุณเปิ้ล เกี่ยวกับเทคนิคในการขาย ว่าควรจะใช้วิธีใดที่ให้ลูกค้ามีความประทับใจ และเราสามารถปิดการขายได้สำเร็จ โดยมีประเด็นที่ตกผลึกมาได้ดังนี้

  1. ขายตัวเองก่อนโดยขายทั้งองค์ความรู้ อุปนิสัย ทัศนคติ และบุคลิกภาพที่ดี
  2. ทำให้ลูกค้าชอบเรา
  3. มีทัศนคติบวกกับทุกสิ่งทุกอย่าง
  4. มีความรู้กับ Product ที่ตนเองจะขาย
  5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีการติดตามงานและ Feedback อย่างรวดเร็ว
  6. สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าในการแก้ปัญหา ไม่ใช่การขายสินค้า
  7. มีความจริงใจ และมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่หลอกลวง และโจมตีคู่แข่ง
  8. มีความรู้รอบตัวในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีเพื่อใช้สนทนากับลูกค้า
  9. มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลบริษัท และลักษณะธุรกิจของลูกค้า

 

     พยายามเข้าถึงลูกค้า ให้ลูกค้ามีความเชื่อใจและไว้ใจเหมือนกับผู้บริหารที่สามารถขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องแสดง Product ให้ดูเลย

 

 

 

 

Credit : คุณอัจฉรา สุนทรพินิจ

 2121
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1997 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2594 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2087 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์