บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

 

       บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน Information Technology ธุรกิจที่ประกอบคือการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบบัญชี และซอฟท์แวร์บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายการพัฒนาองค์กรของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด คือความทันสมัย ความจริงใจและมีการบริการอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารและทีมงานของโปรซอฟท์ ได้ให้ความสำคัญหลักการ 3 Win ดังต่อไปนี้

  • Win ที่ 1 หมายถึง ลูกค้าลูกค้าโปรซอฟท์จะต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการใช้ซอฟท์แวร์ของโปรซอฟท์ ทั้ง คุณภาพซอฟท์แวร์ และคุณภาพของบริการ ในราคาที่ยุติธรรม
  • Win ที่ 2 หมายถึง พนักงาน องค์กรจะเจริญเติบโตได้ก็ด้วยการอาศัยพนักงานที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ทำงานให้กับองค์กร ฉะนั้นพนักงานของบริษัทจะต้องมีความมั่นคง มีความเจริญในตำแหน่งหน้าที่ตลอดไป
  • Win ที่ 3 หมายถึง ผู้ถือหุ้น องค์กรคงก่อตั้งไม่ได้ถ้าปราศจากผู้ถือหุ้น พนักงานของโปรซอฟท์ก็คือผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง เรายึดมั่นในนโยบายคุณภาพที่ว่า จะพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และ   ผู้ถือหุ้น
    
 
 
 
 

       จากที่พนักงานแต่ละคนทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับบริษัท มาด้วยดีตลอด ทำให้ผู้บริหารตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องการอยู่ร่วมกันของทีมงาน จึงได้มีมติที่ประชุมเพื่อกระจายหุ้นให้กับพนักงานที่มีความจงรักภักดี ต่อบริษัท มีความสามารถที่ จะนำพาบริษัทไปสู่จุดหมายอันสูงสุดให้ได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ในแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของในธุรกิจของตัวเอง เพื่อสร้างสามัญสำนึกที่ดีต่อองค์กรและสร้างความสมดุลด้านรายได้ทั้ง รายได้ของบริษัท และรายได้ของพนักงานที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจต่อองค์กร 

     

       บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาโปรแกรมบัญชีอันดับ 1 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆมากมายทั่วประเทศ  อีกทั้ง บริษัทฯ ยังใส่ใจในเรื่องการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

 

 

 

บทความโดย : บริษัท โปรซอฟท์  คอมเทค จำกัด

 3881
ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

ท่านประธาน Faust, Board of Overseer, คณะ ศิษย์เก่า เพื่อนๆ พ่อแม่ที่ภาคภูมิใจ สมาชิกบอร์ดบริหาร และผู้เรียนจบจากมหาลัยที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกนี้ ทุกท่าน...
169 ผู้เข้าชม
“จงมีความกล้าหาญที่จะทำตามเสียงเรียกร้องในใจและสัญชาตญาณ เพราะนี่คือเสียงสะท้อนของตัวตนที่เรา...”
165 ผู้เข้าชม
เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนคงรู้จักทฤษฎีการตลาดแบบ 4P’s ที่ใช้กันมาช้านาน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำบวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน..
342 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์