บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

 

       บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน Information Technology ธุรกิจที่ประกอบคือการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบบัญชี และซอฟท์แวร์บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายการพัฒนาองค์กรของ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด คือความทันสมัย ความจริงใจและมีการบริการอย่างมืออาชีพ ผู้บริหารและทีมงานของโปรซอฟท์ ได้ให้ความสำคัญหลักการ 3 Win ดังต่อไปนี้

  • Win ที่ 1 หมายถึง ลูกค้าลูกค้าโปรซอฟท์จะต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการใช้ซอฟท์แวร์ของโปรซอฟท์ ทั้ง คุณภาพซอฟท์แวร์ และคุณภาพของบริการ ในราคาที่ยุติธรรม
  • Win ที่ 2 หมายถึง พนักงาน องค์กรจะเจริญเติบโตได้ก็ด้วยการอาศัยพนักงานที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ทำงานให้กับองค์กร ฉะนั้นพนักงานของบริษัทจะต้องมีความมั่นคง มีความเจริญในตำแหน่งหน้าที่ตลอดไป
  • Win ที่ 3 หมายถึง ผู้ถือหุ้น องค์กรคงก่อตั้งไม่ได้ถ้าปราศจากผู้ถือหุ้น พนักงานของโปรซอฟท์ก็คือผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง เรายึดมั่นในนโยบายคุณภาพที่ว่า จะพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และ   ผู้ถือหุ้น
    
 
 
 
 

       จากที่พนักงานแต่ละคนทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับบริษัท มาด้วยดีตลอด ทำให้ผู้บริหารตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องการอยู่ร่วมกันของทีมงาน จึงได้มีมติที่ประชุมเพื่อกระจายหุ้นให้กับพนักงานที่มีความจงรักภักดี ต่อบริษัท มีความสามารถที่ จะนำพาบริษัทไปสู่จุดหมายอันสูงสุดให้ได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่ ในแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของในธุรกิจของตัวเอง เพื่อสร้างสามัญสำนึกที่ดีต่อองค์กรและสร้างความสมดุลด้านรายได้ทั้ง รายได้ของบริษัท และรายได้ของพนักงานที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจต่อองค์กร 

     

       บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาโปรแกรมบัญชีอันดับ 1 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆมากมายทั่วประเทศ  อีกทั้ง บริษัทฯ ยังใส่ใจในเรื่องการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

 

 

 

บทความโดย : บริษัท โปรซอฟท์  คอมเทค จำกัด

 5025
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

บทความล่าสุด

หลังเรียนจบปริญญาตรีและเข้าทำงานที่อิออน ห้างค้าปลีกใหญ่สุดของญี่ปุ่น กระทั่งต้นทศวรรษ 1970 ทาดาชิ ยานาอิ ซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจ...
ผมมักจะเขียนถึงเรื่องการขายที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกับระบบการทำงานในองค์กรอย่างน่าประหลาด
Google เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และแน่นอนว่าองค์กรเองก็ต้องการที่มีคุณภาพ...

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์