Awards & Standards


   รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555
   ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555”
   จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

   Microsoft Gold Certified Partner
 
     วิสาหกิจกรณีศึกษาดีเด่น
   วิสาหกิจกรณีศึกษาดีเด่น จากสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ( TMA )
   ในโครงการ ITB ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
   ISO/IEC 29110
   ได้รับการรับรองความสามารถในกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
   ISO/IEC 29110 Basic VSE Profile จาก มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม
 
   TQS
   ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐาน TQS ( Thailand Quality Software )
   จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย
 

  
 
   ISO
   รางวัลระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานการบริการ ISO 9001 : 2000
 

   Software Yes
   ได้รับตราสัญลักษณ์ Software Yes จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย
 
 3409
ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนคงรู้จักทฤษฎีการตลาดแบบ 4P’s ที่ใช้กันมาช้านาน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำบวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน..
171 ผู้เข้าชม
วันนี้ แบรนด์มาไกลกว่าตราสินค้า แบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงโลโกของสินค้า แต่แบรนด์คือ “คน” คนหนึ่งที่มีชีวิตบนคำว่า Human Spirit ...
177 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์