Service Innovation

22 รายการ
สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุดคือ การบริการหลังการขาย พนักงานของเราจะต้องมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ
821 ผู้เข้าชม
เราไม่สามารถรับคนที่ไม่มีใจรักบริการมาทำงานร่วมกับเราได้ แม้ว่าพนักงานคนนั้นจะเก่งเพียงใดก็ตาม
1565 ผู้เข้าชม
เราต้องมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พนักงานและคู่ค้าเราเสมอ เพราะทุกคนมีความสำคัญกับเรา
882 ผู้เข้าชม
ทุกบริษัทต่างมีลูกค้าเดิมๆ อยู่ในมือ ลองดูซิครับว่า คุณจะดูแลลูกค้าเดิมของคุณด้วยบริการเสริมอะไรอีกได้บ้าง..
809 ผู้เข้าชม
ทุกธุรกิจเป็นธุรกิจบริการ คุณไม่ได้อยู่ในธุรกิจเคมีภัณฑ์นะครับ แต่คุณกำลังอยู่ในธุรกิจบริการด้านเคมีภัณฑ์
927 ผู้เข้าชม
ทุกวันนี้เราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ (Product) นะครับ แต่เราขายการแก้ไขปัญหา (Solutions)
869 ผู้เข้าชม
“การบริการลูกค้า” เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ
912 ผู้เข้าชม
การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ เป็นหัวใจหลักของธุรกิจบริการทุกแห่ง ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการต้องมีจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind) ผู้ให้บริการต้องมีความสมัครใจทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ
18858 ผู้เข้าชม
สำหรับโปรซอฟท์ เราอยู่ในโลกของไอทีเราสามารถรับรู้เรื่องราวที่ลูกค้าร้องเรียนการบริการได้อย่างทันท่วงทีผ่านทางเว็บไซต์จึงขอให้ผู้จัดการทุกแผนกทุกฝ่ายรับข้อร้องเรียนต่างๆที่มีแล้วไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วย
1523 ผู้เข้าชม
เสียงบริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ยินทุกวันนั้น คือเสียงที่มาจากพนักงานแผนก Support เชียงใหม่ ด้วยความน่ารักของสาวชาวเหนือที่มีจิตใจในการรักงานบริการเป็นพื้นฐาน
920 ผู้เข้าชม
1078 ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนคงรู้จักทฤษฎีการตลาดแบบ 4P’s ที่ใช้กันมาช้านาน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำบวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน..
171 ผู้เข้าชม
วันนี้ แบรนด์มาไกลกว่าตราสินค้า แบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงโลโกของสินค้า แต่แบรนด์คือ “คน” คนหนึ่งที่มีชีวิตบนคำว่า Human Spirit ...
177 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์