Marketing Innovation

53 รายการ
เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนคงรู้จักทฤษฎีการตลาดแบบ 4P’s ที่ใช้กันมาช้านาน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำบวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน..
171 ผู้เข้าชม
วันนี้ แบรนด์มาไกลกว่าตราสินค้า แบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงโลโกของสินค้า แต่แบรนด์คือ “คน” คนหนึ่งที่มีชีวิตบนคำว่า Human Spirit ...
177 ผู้เข้าชม
การส่งอีเมล์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงลูกค้าในปัจจุบันนั้น ถือว่าได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน แต่ก็เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงการส่งอีเมล์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไร
1855 ผู้เข้าชม
วันนี้ช่วงเช้าได้มีโอกาสสอบถามคุณเปิ้ล เกี่ยวกับเทคนิคในการขาย ว่าควรจะใช้วิธีใดที่ให้ลูกค้ามีความประทับใจ และเราสามารถปิดการขายได้สำเร็จ
578 ผู้เข้าชม
เราจะสร้างแบรนด์โปรซอฟท์ให้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณภาพสินค้าและบริการที่ดี และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยสร้างโอกาส สร้างคน ..
1028 ผู้เข้าชม
เมื่อเราเป็นองค์กรที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ท้ายที่สุดเราก็จะได้ประโยชน์ต่อการทำความดีดังต่อไปนี้ ...
728 ผู้เข้าชม
ตลาด AEC 600 ล้านคนเป็นตลาดที่ใหญ่มาก เราไม่ควรพลาดโอกาสที่ดีนี้ ถึงเวลาที่เราต้องแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ เมื่อเขาบุกมาขายซอฟท์แวร์ที่ประเทศเราได้ทำไมเราจะบุกไปขายที่ประเทศเขาไม่ได้
556 ผู้เข้าชม
ถึงเวลาโปรซอฟท์ต้องก้าวเดินสู่ตลาดโลก เรามุ่งมั่นที่จะนำซอฟท์แวร์ที่เรามีอยู่ทั้งหมดส่งจำหน่ายไปต่างประเทศ เช่น พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย หรือกลุ่มประเทศ AEC และจะจำหน่ายไปทั่วโลกผ่าน Cloud Computing
764 ผู้เข้าชม
การโพสต์เนื้อหาสาระบน Facebook Fanpage ให้ได้ผลนั้นสรุปออกมาได้ 10 ข้อดังนี้ ...
1102 ผู้เข้าชม
3043 ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนคงรู้จักทฤษฎีการตลาดแบบ 4P’s ที่ใช้กันมาช้านาน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำบวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน..
171 ผู้เข้าชม
วันนี้ แบรนด์มาไกลกว่าตราสินค้า แบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงโลโกของสินค้า แต่แบรนด์คือ “คน” คนหนึ่งที่มีชีวิตบนคำว่า Human Spirit ...
177 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์