9 ข้อ พร้อมรับการเติบโตธุรกิจ

9 ข้อ พร้อมรับการเติบโตธุรกิจ

 

 

 

จุดสูงสุดของการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการทุกคนต่างใฝ่ฝันถึงก็คือเรื่องของการเติบโตของบริษัท ที่ทุกคนต่างวาดฝันและสร้างโมเดลธุรกิจของตนเพื่อที่จะได้บรรลุสิ่งดังกล่าวให้จงได้ แต่เชื่อหรือไม่ว่ากับมีผู้ประกอบการเพียงจำนวนน้อยมากที่เตรียมตัวในเรื่องดังกล่าว และรอเวลาให้ความสำเร็จมาถึงบริษัทของตนเสียก่อนจึงจะค่อยลงมือเตรียมความพร้อมรับมือกับการเติบโตที่กำลังเกิดขึ้น เป็นวิธีการคิดที่ไม่ถูกต้องเอาเสียเลยสำหรับสายงานทางด้านธุรกิจที่จำเป็นจะต้องมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

 

JK Harris ผู้ก่อตั้ง Flashpoints Consulting, LLC และเป็นที่ปรึกษาชั้นนำของบริษัททั้งขนาดเล็กและใหญ่ทั่วโลกได้ให้วิธีการเตรียมความพร้อมรับมือการเติบโตทางธุรกิจไว้ 9 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. รับรู้ในข้อมูลพื้นฐานการเติบโตของบริษัท

ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องรับรู้ในข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่มีส่วนต่างการขยายที่เติบโตขึ้นว่ามีความแตกต่างมากหรือน้อยอย่างไรบ้าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรจะมีมากกว่าตัวเลขในกระดาษที่อยู่ในลักษณะของผลประกอบการเท่านั้น เช่น จำนวนพนักงาน ผลผลิตที่ได้เมื่อเทียบกับพนักงานและเงินลงทุน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในบริษัท นอกจากนี้ยังควรทราบข้อมูลถึงสิ่งที่มุ่งหวังจากการทำธุรกิจในอนาคต อาทิ ผลประกอบการในไตรมาส/ปี หน้าว่าต้องการจะได้เท่าไหร่ เป็นการวางแผนในอนาคตไปในตัวเพื่อที่จะได้กำหนดกลยุทธ์ที่เข้มแข็งขึ้นนั่นเอง

 

2. รักษาความสัมพันธ์กับแหล่งเงินทุน

ทุกคนรู้ว่าเงินทุนกับการทำธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญและของคู่กันขนาดไหน ดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีให้คงอยู่สืบไปจึงเป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าผลประกอบการจะออกมามีกำไรดีขนาดไหน ก็ไม่ควรที่จะละทิ้งความสัมพันธ์ทางจุดนี้ไปเป็นอันขาด นอกจากนี้ในทางกลับกันยิ่งธุรกิจเจริญเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายถึงผู้ประกอบการจะต้องหาเงินมาใส่ในกระแสเงินสดของบริษัทและลงทุนเพิ่มในส่วนที่ยังขาดเหลือเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตมากยิ่งขึ้นด้วย

 

3. เตรียมรับความสำเร็จ

อาจจะเนื่องจากความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้ง 8,760 ชั่วโมงในหนึ่งปี ดังนั้นความสำเร็จและการเจริญเติบโตของธุรกิจจึงไม่ใช่สิ่งที่คุ้นเคยนักของผู้ประกอบการและพนักงาน ดังนั้นการเตรียมตัวรับกับความสำเร็จและการเติบโตจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่จะต้องทำการเตรียมความพร้อมไว้อยู่เสมอ เพราะแน่นอนว่าเมื่อบริษัทเติบใหญ่และประสบความสำเร็จย่อมต้องตกเป็นที่สนใจของสาธารณชนเป็นธรรมดา การเตรียมตัวพร้อมเปิดรับกับคำถามและการจับตามองอีกทั้งเรื่องความคาดหวังจากสังคมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บางบริษัทถึงกับต้องมีการจัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กรขึ้นมาใหม่เลยทีเดียว

 

4. เพิ่มบุคลากร

แน่นอนว่าการที่บริษัทประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นจะต้องมีหน้าที่การงานที่รับผิดชอบมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร อันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงานเดิมที่มีอยู่แล้วของบริษัท และไม่ทำให้การทำงานส่งให้กับลูกค้าล่าช้าไปจากเดิมด้วยโดยที่ประสิทธิภาพของการทำงานจะต้องรักษาไว้ที่มาตรฐานเดิม

 

5. ใช้คนให้เหมาะสมกับงานที่ทำ

พอบริษัทมีการเติบโตและขยายฐานทางธุรกิจสูงขึ้น แน่นอนว่าหน้าที่การงานความรับผิดชอบในฝ่ายและแผนกต่างๆ ก็จะทวีความสำคัญมากขึ้น จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจัดสรรพนักงานมาลงตามตำแหน่งตามความเหมาะสมและศักยภาพความรู้ความสามารถของพนักงานให้ลงตัว จึงจะเรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรมนุษย์ในทางธุรกิจได้อย่างคุ้มค่านั่นเอง

 

6. เอาใจใส่ดูแลพนักงาน

การถูกดึงตัวของพนักงานจากบริษัทคู่แข่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจย่อมมีคู่แข่งอยากได้ตัวของพนักงานไปร่วมงานด้วยมากเป็นธรรมดา เพราะจะได้พนักงานที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่ไม่ต้องมานั่งสั่งสอนเพิ่มเติมให้เสียเวลา การป้องกันพนักงานที่ถือเป็นมันสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหัวกะทิจึงเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการป้องกันอย่างสุดชีวิต ด้วยการเพิ่มเงินเดือน มีโบนัสหรือสวัสดิการที่ดี ดูแลเอาใจใส่ให้พนักงานทำงานร่วมกันกับบริษัทอย่างมีความสุข คือสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำอย่างยิ่งยวด เพราะเชื่อเหมือนกันว่าตัวพนักงานเองก็ไม่ได้อยากจะย้ายบริษัทที่ตนเองมีส่วนผลักดันสร้างความสำเร็จสักเท่าไหร่แน่นอน

 

7. สรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เพราะความที่บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงทำให้บางครั้งหน้าที่การงานมีการขยายตัวไปยังในส่วนที่ทางบริษัทไม่ค่อยมีความถนัดเสียเท่าไหร่ การสรรหาและจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจมาให้คำปรึกษาในการดำเนินงานกับทางด้านผู้ประกอบการในเรื่องต่างๆ จึงมีประโยชน์สูงกับการทำงาน โดยการให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ผู้ประกอบการจะต้องหัดเรียนรู้และศึกษาจากเขาเหล่านั้นด้วย เพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้ได้ด้วยตนเองในอนาคต

 

8. เอาใจใส่ลูกค้าให้มากขึ้น

บริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หากปราศจากลูกค้า และหากผู้ประกอบการไม่เอาใจใส่และเทคแคร์ความรู้สึกของลูกค้าแน่นอนว่าบริษัทจะต้องเสียพวกเค้าไปในที่สุด จึงไม่ใช่เรื่องที่เล่นๆ เลยเพราะการเสียลูกค้าไปเป็นสิ่งยากที่จะสามารถเรียกกลับคืนมาได้ จึงควรที่จะเอาใจใส่ในความต้องการและงานบริการของลูกค้าให้จงมาก เพราะการสร้างลูกค้าใหม่จะยากและสิ้นเปลืองกว่าการรักษาฐานลูกค้าเดิมหลายเท่าตัวนัก

 

9. มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักและไม่ไขว้เขว

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมักจะเป็นอยู่เสมอนั่นก็คืออาการเหลิงและหลงตัวเองจากความสำเร็จที่ตนได้รับมาก่อนหน้านี้ จึงทำให้ความคิดเกิดพุ่งและฟุ้งซ่าน อยากจะทำโน่นทำนี่จนหลงลืมธุรกิจหลักไป และมุ่งไปที่ธุรกิจรองที่เพิ่งจะคิดค้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แย่มากในความคิดของนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจหลักที่สร้างความสำเร็จให้กับตนเองเสียก่อนที่จะไปมุ่งที่ธุรกิจรอง เพื่อเป็นการรักษาฐานอำนาจทางธุรกิจและผลกำไรให้อยู่ในมือเหมือนเดิม

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเติบโตทางธุรกิจถือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจอย่างหนึ่ง แต่เป็นลักษณะของการต่อยอดทางความคิดเท่านั้นไม่ได้สร้างผลกำไรให้มากขึ้นแต่อย่างใด แต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสมควรที่จะต้องทำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของตนเองอยู่เสมอ อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้กับธุรกิจในอนาคต มิเช่นนั้นธุรกิจของผู้ประกอบการอาจจะมีลักษณะเหมือนซินเดอเรลล่าที่ประสบความสำเร็จเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวพอถึงเวลาสิ่งนั้นก็หายไปเหมือนเวทย์มนตร์ที่เสื่อมไปตอนเข็นนาฬิกาตีเวลาบอกเที่ยงคืนนั่นเอง

 

 

 

 

Credit : INCquity

 3657
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

บทความล่าสุด

รู้หรือไม่ว่า ในช่วงแรกเริ่มของ Alibaba แจ๊ค หม่า ไม่จ้างคนเก่งมาร่วมทีม แต่กลับเลือกคนที่อยู่ลำดับรองมาร่วมงานด้วย
15618 ผู้เข้าชม
หลังเรียนจบปริญญาตรีและเข้าทำงานที่อิออน ห้างค้าปลีกใหญ่สุดของญี่ปุ่น กระทั่งต้นทศวรรษ 1970 ทาดาชิ ยานาอิ ซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจ...
11651 ผู้เข้าชม
ผมมักจะเขียนถึงเรื่องการขายที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกับระบบการทำงานในองค์กรอย่างน่าประหลาด
6820 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์