ทำอย่างไรให้พนักงานรักองค์กร

ทำอย่างไรให้พนักงานรักองค์กร

 

 

 

1. ให้ความสำคัญกับงานของพวกเขา

 

พนักงานอยากให้หัวหน้าหรือผู้บริหารเห็นคุณค่าของงานที่พวกเขาทำ แสดงความคิดเห็น ชื่นชมในผลงานและความสำเร็จของพวกเขา รวมถึงให้ความสะดวกในการทำงานต่างๆ เช่น จัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ปล่อยให้พวกเขาทำงานไปตามมีตามเกิดอย่างขาดการเอาใจใส่ดูแล

 

2. อยู่อย่างมีสิทธิ์มีเสียงในองค์กร

 

นอกจากคุณค่าในตัวงานแล้ว พวกเขาก็ต้องการคุณค่าในตนเองเช่นกัน องค์กรควรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาด้วย เพื่อให้เกียรติและแสดงให้เห็นว่า พวกเขามีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง

 

3. มีทิศทางที่ชัดเจนในการทำงาน

 

พนักงานต้องการความชัดเจนเพื่อสามารถทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องตาม เป้าหมายขององค์กรได้ ผู้บังคับบัญชาจึงควรชี้แจงถึงเป้าหมายของงาน และความคาดหวังที่มีต่อพนักงานให้ชัดเจน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลงานอย่างใกล้ชิด โดยไม่ปล่อยให้พนักงานทำงานอย่างเคว้งคว้างไม่รู้ว่าเดินมาถูกทางหรือไม่ มารู้ตัวอีกทีก็ตอนประเมินผลงานแล้ว ซึ่งส่งผลต่อความศรัทธาที่พนักงานมีให้กับผู้บังคับบัญชาของพวกเขาอย่างมาก

 

4. มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน

 

คนทำงานทุกคนย่อมต้องการความก้าวหน้า หากเขาทำงานแล้วมองไม่เห็นโอกาสเติบโต เขาย่อมต้องมองหาโอกาสใหม่ในที่ทำงานใหม่ เพราะฉะนั้นองค์กรควรส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอยู่เสมอ เพื่อสร้างโอกาสให้เขาได้เติบโตในสายงานของพวกเขา

 

5. ทีมเวิร์กดี ความสัมพันธ์ราบรื่น

 

การทำงานอย่างมีความสุข ปัจจัยที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งคือสัมพันธภาพในการทำงาน ทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง และระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา ต้องทำงานประสานกันให้ความร่วมมือต่อกันเป็นอย่างดี งานจึงจะสำเร็จอย่างราบรื่น หากสัมพันธภาพไม่ราบรื่น นั่นหมายถึงใจที่ไม่เต็มร้อยต่อการทำงานและต่อองค์กรด้วยเช่นกัน

 

6. สวัสดิการดี คุณภาพชีวิตดี

 

หากองค์กรมีสวัสดิการดี ดูแลพนักงานดี พนักงานก็รักและเลือกที่จะอยู่กับองค์กรแม้เงินเดือนจะน้อยกว่าที่อื่นก็ตาม นั่นหมายความว่า ค่าตอบแทนไม่ใช่เหตุผลที่สำคัญที่สุด แต่พนักงานต้องการการดูแลที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป

 

7. องค์กรมีชื่อเสียงในทางที่ดี

 

เมื่อใดก็ตามที่องค์กรชั้นนำประกาศรับสมัครพนักงาน ผู้คนจำนวนมากจะหลั่งไหลไปสมัคร สอบแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ทั้งๆ ที่รับเพียงไม่กี่ตำแหน่ง ไม่กี่อัตราเท่านั้น นั่นเป็นเพราะองค์กรของเขามีความน่าเชื่อถือสูง มีชื่อเสียงในทางที่ดี มีความมั่นคง และเมื่อเข้าไปเป็นพนักงานของเขาได้แล้ว โอกาสที่จะลาออกมานั้นน้อยมาก ดังนั้น การสั่งสมชื่อเสียงที่ดีของบริษัทจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้พนักงานรักและผูกพันต่อองค์กร

 

 

 

 

Credit : jobsdb.com / TMB Efficiency

 2506
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

บทความล่าสุด

รู้หรือไม่ว่า ในช่วงแรกเริ่มของ Alibaba แจ๊ค หม่า ไม่จ้างคนเก่งมาร่วมทีม แต่กลับเลือกคนที่อยู่ลำดับรองมาร่วมงานด้วย
15156 ผู้เข้าชม
หลังเรียนจบปริญญาตรีและเข้าทำงานที่อิออน ห้างค้าปลีกใหญ่สุดของญี่ปุ่น กระทั่งต้นทศวรรษ 1970 ทาดาชิ ยานาอิ ซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจ...
11276 ผู้เข้าชม
ผมมักจะเขียนถึงเรื่องการขายที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกับระบบการทำงานในองค์กรอย่างน่าประหลาด
6582 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์