ก้าวสู่กลิ่นไอความสำเร็จ

ก้าวสู่กลิ่นไอความสำเร็จ

 

 

 

 

       ในช่วงที่เกิดวิกฤติทีมงานโปรซอฟท์ทุกคนได้ร่วมแรงกันต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคมาอย่างหนัก  เราเริ่มเห็นความสำเร็จได้นับตั้งแต่พนักงานเราทุกคนได้ช่วยกันเสียสละอย่างมาก บริษัทไม่มีเงินเดือนจ่าย พนักงานก็ไม่ได้ทิ้งองค์กรไปไหน ต่างช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณที่ให้โอกาสกับโปรซอฟท์แม้ว่าในวันนั้นเรายังเป็นบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่ง 

 

       ในปี 2544 ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามีกระแสเงินสดอยู่ในระดับที่ดี ด้วยนโยบายบริษัทนับตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เรามีนโยบายลงทุนในการวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์ไม่ต่ำกว่า 30% ของยอดรายได้ ยิ่งทำให้ลูกค้ายอมรับในผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้น  
บทความโดย : 
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 5431
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. อาจารย์นิลาวรรณ วงศ์ศิลปมรกต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ ...
1970 ผู้เข้าชม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะอาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 73 คน ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2572 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. Mr. Marc Miller Vice Consul ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
2072 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์