ลูกน้อง

9 รายการ
การแสดงความรักของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน บางคนแสดงออกอย่างชัดเจน บางคนไม่ชอบให้ใครเห็น ถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นลูกน้อง คุณอยากจะได้อะไรจากหัวหน้า ..
910 ผู้เข้าชม
1. อาสางานโครงการต่างๆ เช่น 5ส. / คุณภาพ / CSR 2. เสนอตัวเป็นหัวหน้าทีมกลุ่มย่อย ..
623 ผู้เข้าชม
หัวหน้าส่วนใหญ่ไม่กล้าให้ feedback ที่ตรงไปตรงมากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะกลัวเขาจะไม่พอใจ/ไม่รัก ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด เพราะหน้าที่ของหัวหน้าคือพัฒนาลูกน้องไม่ใช่สร้างคะแนนนิยม
528 ผู้เข้าชม
มหาเศรษฐี ชิน โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ เคยกล่าวว่า “ต้องทำงานด้วยหลักความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและกตัญญูรู้คุณคน โดยเฉพาะกับลูกน้อง ต้องดูแลเขาให้ดีทั้งในยามสุขและทุกข์ เพราะ ...”
542 ผู้เข้าชม
ให้โอกาส - ควรให้โอกาสลูกน้องในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นบันไดให้แก่เขาได้มีความเจริญในหน้าที่การงาน ...
793 ผู้เข้าชม
1. คิดก่อนพูด รู้ว่าคุณต้องการพูดอะไร พูดเพื่ออะไร และสิ่งที่พูดนั้นมีความสำคัญอย่างไร ... 2. หยุดพูดแล้วฟัง วิธีที่ดีที่สุดในการเป็นผู้สื่อสารที่ดีคือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ ดีก่อน ขณะฟังความคิดเห็นของ ...
595 ผู้เข้าชม
ถึงเวลาฉีกสูทหนาตัวเก่าและแปลงร่างเป็นซุปเปอร์บอสเพื่อครองใจลูกน้องกันแล้ว มาดูเทคนิค 5 ข้อต่อไปนี้จะช่วยให้ลูกน้องรักคุณมากขึ้น
712 ผู้เข้าชม
หน้าที่หัวหน้าในการบริหารผลงานลูกน้อง 1. ตั้งเป้าหมาย แล้วสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดสรรทรัพยากรให้คนทำงานอย่างเหาะสม 3. อบรม/สอนงานที่หน้างาน/โค้ช/สร้างแรงบันดาลใจ ...
2440 ผู้เข้าชม
ความเที่ยงธรรม ความเป็นธรรม การทำอะไรที่ถูกต้องตรงไปตรงมาของหัวหน้า จะทำให้พนักงานรักหัวหน้า รักบริษัทและมีความสุขที่จะทำงานกับบริษัท
2120 ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

หลังเรียนจบปริญญาตรีและเข้าทำงานที่อิออน ห้างค้าปลีกใหญ่สุดของญี่ปุ่น กระทั่งต้นทศวรรษ 1970 ทาดาชิ ยานาอิ ซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจ...
434 ผู้เข้าชม
ผมมักจะเขียนถึงเรื่องการขายที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกับระบบการทำงานในองค์กรอย่างน่าประหลาด
349 ผู้เข้าชม
Google เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และแน่นอนว่าองค์กรเองก็ต้องการที่มีคุณภาพ...
878 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์