Lean Management

11 รายการ
1. ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด (แต่ไม่รวมข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท) เพื่อให้พนักงานรู้เกี่ยวกับต้นทุนที่บริษัทต้องแบกรับ ..
816 ผู้เข้าชม
1. การละทิ้งความคิดเก่าๆ ที่ว่าไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ และคิดใหม่ว่าทุกอย่างสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ 2. การคิดว่าจะทำอย่างไรด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จ ...
634 ผู้เข้าชม
ลองมองไปรอบๆ ตัว แล้วสังเกตดูความสูญเปล่า (Waste) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือจากการดำเนินชีวิตประจำวันว่ามีอะไรบ้าง
772 ผู้เข้าชม
การปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ไม่มีวันหยุด
803 ผู้เข้าชม
การทำงานเป็นทีม จะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จ
1110 ผู้เข้าชม
เราต้องช่วยกันลดการสูญเสียทุกกิจกรรมในการทำงาน เช่น การเดินไปมาที่ใช้เวลานานไม่ก่อให้เกิด Productivity การนั่งทำงานไม่ถูกวิธี การจัดพื้นที่ทำงานไม่มีความเหมาะสมกับงาน ...
977 ผู้เข้าชม
การทำงานจริงไม่ง่ายอย่างที่คิด เรามีหน้าที่ต้องปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาในแต่ละจุดเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายอันยิ่งใหญ่
730 ผู้เข้าชม
พื้นฐานของสังคมที่แข็งแกร่ง มีบทสรุปเกิดจากการสร้างคนก่อนสร้างชาติ ปลูกฝังผู้คนให้คิดถึงส่วนรวม คิดถึงผู้อื่น ก่อให้เกิดความไว้วางใจ
1524 ผู้เข้าชม
จากนโยบายที่ชัดเจนของโปรซอฟท์ที่มุ่งเน้นเรื่อง Lean Management เราต้องการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกให้หมด เราต้องการลดไขมันส่วนเกิน เราต้องการตัดทุก Activity ที่ไม่ทำให้เกิด Productivity
2968 ผู้เข้าชม
3465 ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

บทความล่าสุด

Google เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และแน่นอนว่าองค์กรเองก็ต้องการที่มีคุณภาพ...
290 ผู้เข้าชม
หลายคนคงเคยสงสัยว่า ทำไมผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนย งานฝีมือ หรือของฝากของที่ระลึกมักจะได้รับความนิยม..
331 ผู้เข้าชม
ค่อนข้างมั่นใจว่าในเวลานี้แทบทุกแบรนด์หันมาให้ความสำคัญกับการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า ...
405 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์