Awards & Standards


   รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555
   ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555”
   จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

   Microsoft Gold Certified Partner
 
     วิสาหกิจกรณีศึกษาดีเด่น
   วิสาหกิจกรณีศึกษาดีเด่น จากสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ( TMA )
   ในโครงการ ITB ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
   ISO/IEC 29110
   ได้รับการรับรองความสามารถในกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
   ISO/IEC 29110 Basic VSE Profile จาก มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม
 
   TQS
   ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐาน TQS ( Thailand Quality Software )
   จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย
 

  
 
   ISO
   รางวัลระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานการบริการ ISO 9001 : 2000
 

   Software Yes
   ได้รับตราสัญลักษณ์ Software Yes จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย
 
 4635
ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

บทความล่าสุด

หลังเรียนจบปริญญาตรีและเข้าทำงานที่อิออน ห้างค้าปลีกใหญ่สุดของญี่ปุ่น กระทั่งต้นทศวรรษ 1970 ทาดาชิ ยานาอิ ซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจ...
ผมมักจะเขียนถึงเรื่องการขายที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกับระบบการทำงานในองค์กรอย่างน่าประหลาด
Google เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และแน่นอนว่าองค์กรเองก็ต้องการที่มีคุณภาพ...

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์