Lean

9 รายการ
"คนที่อยากลดน้ำหนัก ต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้ตนเองผอม ต้องออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมใดบ้าง แล้วจึงลองไปปฏิบัติ ติดตามผลว่า วิธีนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่" ..
849 ผู้เข้าชม
สิ่งที่จะทำให้พวกเราอยู่รอดในการทำธุรกิจคือการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ภายในบริษัท การเพิ่มรายได้เป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจ แต่การลดต้นทุนในรูปแบบ Lean Management ก็ต้องทำไปพร้อมๆ กันด้วย
1066 ผู้เข้าชม
การผลิตแบบ Lean มุ่งเป้าหมายที่กำจัดความสูญเสียในกระบวนการ เช่น การจัดเก็บงานระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูปมากเกินความจำเป็น ..
1015 ผู้เข้าชม
Lean คือการเปลี่ยนจาก ความสูญเปล่า (waste) ไปสู่ คุณค่า (value) ในมุมมองของผู้รับผลงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ ...
475 ผู้เข้าชม
ลองมองไปรอบๆ ตัว แล้วสังเกตดูความสูญเปล่า (Waste) ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน หรือจากการดำเนินชีวิตประจำวันว่ามีอะไรบ้าง
923 ผู้เข้าชม
การปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่ไม่มีวันหยุด
990 ผู้เข้าชม
การทำงานเป็นทีม จะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จ
1302 ผู้เข้าชม
เราต้องช่วยกันลดการสูญเสียทุกกิจกรรมในการทำงาน เช่น การเดินไปมาที่ใช้เวลานานไม่ก่อให้เกิด Productivity การนั่งทำงานไม่ถูกวิธี การจัดพื้นที่ทำงานไม่มีความเหมาะสมกับงาน ...
1120 ผู้เข้าชม
การทำงานจริงไม่ง่ายอย่างที่คิด เรามีหน้าที่ต้องปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาในแต่ละจุดเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายอันยิ่งใหญ่
865 ผู้เข้าชม

บทความล่าสุด

หลังเรียนจบปริญญาตรีและเข้าทำงานที่อิออน ห้างค้าปลีกใหญ่สุดของญี่ปุ่น กระทั่งต้นทศวรรษ 1970 ทาดาชิ ยานาอิ ซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าปีก็ตัดสินใจลาออกเพื่อกลับไปสานต่อธุรกิจ...
434 ผู้เข้าชม
ผมมักจะเขียนถึงเรื่องการขายที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอลอยู่เสมอ นั่นเป็นเพราะกีฬาชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกับระบบการทำงานในองค์กรอย่างน่าประหลาด
349 ผู้เข้าชม
Google เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และแน่นอนว่าองค์กรเองก็ต้องการที่มีคุณภาพ...
878 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์