ทำกำไรด้วยการ "ให้"

48 รายการ
เรากำลังทำ “Creative Park” ให้เป็นแบบอย่างการพึ่งพาตนเองด้วยการปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี พื้นดินแห่งนี้ต้องเป็นอินทรีย์อย่างเดียวจะต้องไม่มีเคมีมาปะปนโดยเด็ดขาด
1229 ผู้เข้าชม
ถ้าเรามีพนักงานที่กรุงเทพสัก 200 คนลองคิดดูว่าเราจะต้องใช้เชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งอาหารเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ จากแหล่งอาหารที่อยู่ตามแต่ละจังหวัดเพื่อป้อนคนที่กรุงเทพ
1738 ผู้เข้าชม
เราต้องการให้ “Creative Park” สามารถสร้างแหล่งอาหารอินทรีย์สำหรับเลี้ยงคนของเราเอง อันดับแรกเราจะปลูกข้าวอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสาร
834 ผู้เข้าชม
เราต้องการให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับสังคมเมือง เปรียบเสมือนปอดของเมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง
760 ผู้เข้าชม
“ปลูกที่เรากิน กินที่เราปลูก” เรามาสร้างพลังแห่ง GIY กันเถอะ สิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของคนเราทุกคนคือความสุข ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่สุขภาพกายและสุขภาพใจ
944 ผู้เข้าชม
เราต้องการให้ “Creative Park” ปลอดมลพิษและต้องการประหยัดเชื้อเพลิง ต้องการเป็น Green Industry อย่างแท้จริง เรารณรงค์ให้ทุกคนใช้จักรยานสัญจรภายในอาณาบริเวณทั้งหมด
1036 ผู้เข้าชม
ที่ Creative Park เราต้องการระดมไอเดีย ระดมสมองจากพนักงานของเราและจากผู้คนทั่วทุกมุมโลกเพื่อนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
1538 ผู้เข้าชม
เพียงเพราะเรามีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เราก็สามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ บนสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราได้สร้างสรรค์จินตนาการอันบรรเจิดได้โดยไม่มีขีดจำกัด
1354 ผู้เข้าชม
เสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ มนต์เมืองเหนืออีกไม่กี่ปีในวันข้างหน้าจะกลายเป็น “เมืองแห่งนวัตกรรมซอฟท์แวร์” ด้วยเหตุผลหลายด้านเช่น ...
1016 ผู้เข้าชม
เรามีนโยบายชัดเจนหลายปีมาแล้วว่าพนักงานโปรซอฟท์ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปีมีสิทธิ์ในการถือหุ้นบริษัท ปัจจุบันพนักงานส่วนใหญ่ของโปรซอฟท์เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท และมูลค่าหุ้นเกินกว่า 50 %
758 ผู้เข้าชม
5384 ผู้เข้าชม

myAccount Cloud Accounting โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ทำให้การทำบัญชีของคุณ เป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

บทความล่าสุด

Google เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และแน่นอนว่าองค์กรเองก็ต้องการที่มีคุณภาพ...
290 ผู้เข้าชม
หลายคนคงเคยสงสัยว่า ทำไมผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนย งานฝีมือ หรือของฝากของที่ระลึกมักจะได้รับความนิยม..
331 ผู้เข้าชม
ค่อนข้างมั่นใจว่าในเวลานี้แทบทุกแบรนด์หันมาให้ความสำคัญกับการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า ...
405 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์